Address : Mita Bldg.1F, 2-12-6 Shibuya,
Shibuya-ku,Tokyo

OPENING HOURS: 12:00 - 19:00

臨時休業や営業時間の変更がある場合は、
Instagramに掲載しています。